به گزارش بسنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیم جلسه 1396 مورخ 27.06.1402 شورای علمی دانشگاه بوعلی سینو زمان حذف و اضافه ترم 4021 که قرار بود از 17 مهرماه به 12 مهرماه برگزار شود تغییر یافت. به شرح زیر است: سال آینده زمان شروع (18:00) زمان پایان (18:00) سوابق سال 2019 و قبل از آن 1402/07/15 1402/07/16 ورودی های سال 1400 1402/07/16 1402/07/17 وارد شده در سال 1401 و بازدید و انتقال دانش آموزان 1402/07/17 1402/07/18 همه

تماس با ما